Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud
Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg
       ( Huurdersbelangen Zuid Limburg)

          6416CT Heerlen, Aambosveld 3
                   T:( 06) 21605175
                   E nicole.houwen@shzl.nlOns kantoor

KvK nummer: 14066122

Aangesloten.
S.H.Z.L. is aangesloten
bij het ROH Parkstad.

                 Wie is de stichting
Huurdersbelangen Zuid limburg?

De  Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg is een huurdersorganisatie die werkzaam is in het werkgebied  Zuid Limburg in vele plaatsen en
heeft als doelstelling het belang van de huurders  binnen haar werkgebied te  vertegenwoordigen.

                   Afspraken maken

1. Afspraak maken metde Voorzitter Henk Kortsmit.
 Bel dan telefoon nummer 06-21473365 of
 mail naar Henk.Kortsmit@shzl.nl
 Afspraken maken kan van maandag t/m donderdag van 19.00 uur t/m 20.00 uur.
Wilt U een afspraak maken met een van de bestuursleden dan kan dat uiteraard en wel  van maandag t/m donderdag.

                 Vrijdag en zaterdag
      worden geen afspraken gemaakt.
2. Afspraak maken met de  
   secretaris/penningmeester,Mw Nicole Houwen.
   Bel dan telefoon nummer 06-21605175 of
   mail  naar Nicole.Houwen@shzl.nl.
   Afspraken maken kan van maandag t/m   donderdag van 10.00 uur t/m 17.00 uur.


Woongebied
Voor welke woongebieden staat de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg?
De SHZL brengt advies uit over zaken die u als huurder aangaan. Het gaat dan met name in het woongebied Zuid Limburg en wel vooral in de Gemeenten Brunssum, Simpelveld, Landgraaf, Maastricht, Geleen, Heerlen, Kerkrade, Obbicht, Stein, Sittard, Onderbanken  en Urmond,

Ons Kantoor                                           
Ons kantoor vindt U op het adres;                                        
Aambosveld 3
6416CT Heerlen


Wij zijn op zoek naar......


Stichting Huurdersbelangen Zuid limburg is op zoek naar een
goede secretaris en penningmeester voor onze stichting.
Verder kan iedereen contact met ons opnemen als u vrijwilligerswerk zoekt.
Voor vrijwilligers is er op jaarbasis een vaste onbelaste vergoeding van max.€ 1800,00.
Heeft U interesse hierin, neem dan contact op met
Mw.Nicole Houwen: telefoon 06-21605175 of via email: nicole.houwen@shzl.nl
Ook kunt u met een van onze andere bestuurders contact opnemen.
Wij danken u voor de te nemen moeite.
Hoe bespaar ik energie?
Kijk naar het filmpje
en zie hoe u energie kunt besparen.
klik  op > meer
Nieuwe regels Binnenonderhoud en Renovatie.


Bekijk de brochure
en klik op > meer


Nieuw op deze Website
Ieder jaar worden er twee edities van Huurdersbelang uitgegeven. In april en oktober van ieder jaar.
Ook U als huurder van Wonen Limburg, kunt informatie doorgeven aan de redactie,
Heeft u informatie, geef die dan door via het mailadres : RedactieHb@shmlweert.nl, of via het bericht hiernaast.
De ingezonden stukken worden zorgvuldig bekeken en indien akkoord, geplaatst.
U kunt informatie inzenden tot en met 10 maart 2022
De 6e uitgave van Huurdersbelang vindt plaats april 2022.
U kunt alle uitgaves van het Huurdersbelang die uitgegeven zijn, downloaden.
Klik op de afbeeldingen.
                                         
Hb1-okt 19     Hb2-apr.20    Hb3-okt 20  Hb4-apr 21 Hb5-okt 21   Hb6-apr22
Waarom een huurdersbelangen stichting of -vereniging?
De Nederlandse wet verplicht dat verhuurders met hun huurders praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de  jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij  onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.
 
Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de  woonomgeving betreffen, waarin SHZL gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te  adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke  voorbereiding en de uitvoering hiervan.
 
De SHZL zal namens de huurders met  Woningcorporatie Wonen Limburg het overleg over deze (en nog veel meer)  onderwerpen voeren.Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg  regelt: "de Overlegwet".                                                                                                                                                  
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud