Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

Ga naar de inhoud
Wat doet de  Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg (SHZL)?

De  Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg is een huurdersorganisatie die  werkzaam is binnen  het werkgebied in Zuid Limburg in vele plaatsen en heeft als doelstelling het belang van de huurders  binnen haar werkgebied te  vertegenwoordigen.
 

Aangesloten bij:
S.H.Z.L. is aangesloten bij het ROH Limburg.

Vanwege de lockdown zijn wij momenteel alleen maar
bereikbaar via telfoonnummer  06-25077952 of via email.
Woongebied
Voor welke woongebieden staat de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg
De SHZL brengt advies uit over zaken die u als huurder, in het woongebied Zuid Limburg, vooral in de Gemeentes Brunssum, Simpelveld, Landgraaf, Maastricht, Eygelshoven, Geleen,
Heerlen, Kerkrade, Obbicht, Stein, Sittard en Urmond,

Ons Kantoor                                           
Ons kantoor vindt U op het adres;                                        

Aambosveld 3
6416CT Heerlen


Nieuw op deze Website
U kunt alle uitgaves van het Huurdersbelang downloaden.
Klik op de afbeeldingen.
                                    
Hb1-okt 2019     Hb2-apr.2020    Hb3-okt 2020  Hb4-apr 2021
Waarom is een huurdersbelangen stichting of -vereniging?
De Nederlandse wet verplicht verhuurders om met hun huurders te  praten over allerlei belangrijke zaken.Daarbij moet u denken aan de  jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij  onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.
 
Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de  woonomgeving betreffen, waarin de SHZL gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te  adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke  voorbereiding en de uitvoering hiervan.
 
De SHZL zal namens de huurders met  Woningcorporatie Wonen Limburg het overleg over deze (en nog veel meer)  onderwerpen voeren.Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg  regelt: "de Overlegwet".                                                                                                                                                  
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-42692406
SHZL
Terug naar de inhoud