Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

Ga naar de inhoud
Wat doet de  Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg (SHZL)?

De  Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg is een huurdersorganisatie die werkzaam is in het werkgebied  Zuid Limburg in vele plaatsen en heeft als doelstelling het belang van de huurders  binnen haar werkgebied te  vertegenwoordigen.
 

Aangesloten bij:
S.H.Z.L. is aangesloten bij het ROH Parkstad.

Wij zijn momenteel bereikbaar via telefoonnummer
06-25077952 of via email.
Woongebied
Voor welke woongebieden staat de Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg?
De SHZL brengt advies uit over zaken die u als huurder aangaan. Het gaat dan met name in het woongebied Zuid Limburg en wel vooral in de Gemeenten Brunssum, Simpelveld, Landgraaf, Maastricht, Geleen, Heerlen, Kerkrade, Obbicht, Stein, Sittard, Onderbanken  en Urmond,

Ons Kantoor                                           
Ons kantoor vindt U op het adres;                                        

Aambosveld 3
6416CT Heerlen


Hoe bespaar ik energie?
Kijk in de nieuws groep en klik op Energiecoaches Wonen Limburg.
Nieuw op deze Website
U kunt alle uitgaves van het Huurdersbelang downloaden.
Klik op de afbeeldingen.
                                    
Hb1-okt 2019     Hb2-apr.2020    Hb3-okt 2020  Hb4-apr 2021
Waarom een huurdersbelangen stichting of -vereniging?
De Nederlandse wet verplicht dat verhuurders met hun huurders praten over allerlei belangrijke zaken. Daarbij moet u denken aan de  jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij  onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.
 
Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de  woonomgeving betreffen, waarin SHZL gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te  adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke  voorbereiding en de uitvoering hiervan.
 
De SHZL zal namens de huurders met  Woningcorporatie Wonen Limburg het overleg over deze (en nog veel meer)  onderwerpen voeren.Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg  regelt: "de Overlegwet".                                                                                                                                                  
Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-42692406
SHZL
Terug naar de inhoud