Verduurzamen
van de samenleving

Duurzaamheid
Het verduurzamen van de samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen. SHZL neemt deze verantwoordelijkheid.

Het verduurzamen van de samenleving is de verantwoordelijkheid van iedereen. Ook de Huurdersraad neemt deze verantwoordelijkheid. Daarom denken we mee over slimme toepassingen voor energie-neutrale nieuwbouwprojecten en renovaties van bestaande woningen. Daarnaast delen we informatie over hoe je met de hele buurt dagelijks minder energie kan gebruiken.

Dat kan gaan over technische aanpassingen in je woning, maar ook over energiezuinig gedrag. Energiezuinig leven hoeft niet ten koste te gaan van het wooncomfort en het heeft een gunstig effect op de woonlasten.

Op deze manier dragen we samen bij aan een positieve ontwikkeling voor de toekomst.

 

Recht op
een betaalbare woning

Betaalbaarheid
Iedereen heeft recht op een betaalbare woning

Iedereen heeft recht op een betaalbare huurwoning. Maar niet iedereen kan evenveel huur betalen. Landelijk zijn er richtlijnen over huurprijzen. De Huurdersraad onderhandelt met Wonen Limburg hoe die richtlijnen worden toegepast op de huurprijzen in Limburg. De Huurdersraad ziet er op toe dat je niet te veel huur betaalt.

 

Thuis voelen
in je eigen wijk

Leefbaarheid
Voel je thuis in je eigen huis en wijk. Samen werken we aan een wijk die schoon, heel en veilig is.

In de themagroep Leefbaarheid bespreken we problemen in buurten zoals overlast door zwerfvuil of door bewoners. Het versterken van de band tussen buren helpt bij het vergroten van de leefbaarheid.

Dit kan door verschillende activiteiten zoals een schoonmaakactie, een plantjesactie, een barbecue of een kinderfeest. Bij Wonen Limburg kunnen bewoners hier budget voor aanvragen. De beste verbeteringen in de wijk komen meestal vanuit bewoners.

Zij zijn het kloppende hart van de wijk. Laat dus van je horen. Dat is heel eenvoudig.