Klachten - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

Ga naar de inhoud

Klachten

Hoe kunt u klachten bij ons melden?

Een klacht dient U eerst te melden bij Wonen Limburg.
Krijgt U geen gehoor of nader bericht, dient u dan bij ons uw klacht in.
U kunt dat doen op de volgende manieren:

1.via bezoek aan ons kantoor
2.telefonisch via ons telefoonnummer
3.via brief
4.via email
5.via afspraak
6.via ons klachtenformulier (beneden op deze bladzijde).

Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-42692406
SHZL
Terug naar de inhoud