Kom ik in aanmerking - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

Ga naar de inhoud

Kom ik in aanmerking

Mijn kennis kreeg via een urgentieverklaring met voorrang een sociale huurwoning. Ik heb zelf ook dringend een woning nodig. Ik reageer vaak, maar ben nog niet aan de beurt. Hoe weet ik of ik recht heb op urgentie?
Veel gemeenten hebben een huisvestingsverordening. Daarin kunnen ze regels opnemen over de verdeling van sociale huurwoningen. Gemeenten kunnen daarbij verschillende groepen aanwijzen die met urgentie voorrang krijgen.
Bijvoorbeeld:
  • Ouders die voor minderjarige kinderen zorgen en die door een scheiding dakloos raken.
  • Mensen die door een medische oorzaak snel een nieuwe woning nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die na een beroerte of hersenbloeding geen trap meer op kunnen, terwijl de badkamer boven is.
Niet alle gemeenten hebben een huisvestingsverordening met urgentieregeling. En als ze die wel hebben hanteren ze niet allemaal dezelfde urgentieregels.
Of je in aanmerking komt voor urgentie hangt dus af van twee dingen:
  1. Heeft je gemeente een huisvestingsverordening?
  2. Staan hier urgentieregels in? En zo ja, welke zijn dit precies?

De huisvestingsverordening kun je opvragen bij je gemeente. Of opzoeken op de website van je gemeente. Vaak melden woningcorporaties ook op hun website  welke urgentieregels er gelden in de gemeenten waar ze actief zijn.
Heeft je gemeente een urgentieregeling? Dan zijn er twee groepen die ze hoe dan ook voorrang moeten geven. Gemeenten met een huisvestingsverordening moeten zich houden aan de Huisvestingswet. De groepen die volgens de Huisvestingswet voorrang hebben zijn:
  1. Mensen die vanwege ernstige relatieproblemen of geweld tijdelijk in de maatschappelijke opvang (zoals een Blijf-van-mijn-lijfhuis) wonen
  2. Mensen die mantelzorg verlenen of krijgen.
Heeft je gemeente geen urgentieregeling? Dan zijn ze niet verplicht om deze groepen voorrang te geven.

Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-42692406
SHZL
Terug naar de inhoud