Organisatie - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

Ga naar de inhoud

Organisatie

Organisatie
Openingstijden
 
 
Op dit moment zijn wij in verband met corona gesloten.
 
U kunt ons altijd bereiken op ons telefoonnummer of u belt met een van onze Bestuursleden
 
om een afspraak te maken.
"Samen zijn we sterk"
Afspraken
Afspraak maken
  Via  onze bovengenoemde contactmogelijkheden kunt u ten alle tijden een afspraak  maken met ons Secretariaat

Woonbond
De Stichting Huurdersbelangen Zuid-Limburg is lid van de Nederlandse Woonbond. De  Woonbond onderhandelt met de minister van VROM over zaken, die alle  huurders aangaan, zoals de jaarlijkse huuraanpassing, huurtoeslag en  over het bouwen van betaalbare woningen. Dit is ook voor u van belang.  Wij kunnen ook als SHZL, een beroep doen op juridische adviseurs  van de Woonbond.
Huurdersraad Wonen Limburg
De Stichting Huurdersraad Wonen Limburg vertegenwoordigt de  regionale Huurdersorganisaties in het overleg met woningcorporatie Wonen  Limburg op centraal niveau. Elke Huurdersorganisatie vaardigt twee(2) leden af naar de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg.


Voor meer informatie kijkt U op de website van de Stichting Huurdersraad Wonen Limburg Roermond.                                                           
 

De deelnemende Huurdersorganisaties zijn;
Stichting Huurdersraad Wonen Limburg

Huurdersvereniging Noord Limburg (HVNL)
 Stichting  Huurdersbelangen Midden-Limburg (SHML).
                   Stichting  Huurdersbelangen Maas en Roer (SHMR).
Stichting  Huurdersbelangen Zuid-Limburg (SHZL)

Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-42692406
SHZL
Terug naar de inhoud