Regiobijeenkomst 29 oktober 2024

Regiobijeenkomst SHZL
We gaan aan de slag met de voorbereidingen, zoeken een geschikte locatie in regio Parkstad en zullen uiteraard jullie input meenemen als het gaat over vragen die er leven.

Ook dan zullen we de juiste medewerkers van Wonen Limburg kunnen uitnodigen om onderwerpen toe te lichten. Noteer alvast de datum en wij sturen tijdig de uitnodiging met het programma.