servicekosten - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

servicekosten

Wij hebben maar liefst drie afrekeningen van de servicekosten tegelijk gekregen. En voor alle drie moeten we ook nog een flink bedrag bijbetalen. De oudste afrekening is al van 2016. Mag de verhuurder dit zomaar nog doen?
De verhuurder is wettelijk verplicht om binnen zes maanden na een kalenderjaar een gespecificeerd overzicht te geven van de in rekening gebrachte servicekosten over dat jaar. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen servicekosten die per kalenderjaar worden afgerekend en servicekosten die gaan over een andere periode, bijvoorbeeld van mei tot mei of september tot september. Dergelijke 'gebroken' boekjaren zie je vooral bij de afrekening van de stookkosten.
Voor 1 juli
De afrekening over 2016 moet de huurder vóór 1 juli 2017 hebben ontvangen, die over 2017 vóór 1 juli 2018, enzovoorts. Als de afrekening de periode van bijvoorbeeld mei of september 2016 tot mei of september 2017 betreft, moet de afrekening vóór 1 juli 2018 aan de huurder zijn verstrekt, over de periode mei of september 2017 tot mei of september 2018 vóór 1 juli 2019, enzovoorts.
Verzoek aan Huurcommissie
Als de verhuurder de afrekening niet of te laat verstrekt, staat daar helaas niet echt een straf op. In ieder geval mag hij, zolang de afrekening niet is verstrekt, het voorschotbedrag niet verhogen. Een voorstel daartoe kunt u dan dus weigeren. Daarnaast kunt u, als u geen afrekening heeft ontvangen terwijl dat wel had gemoeten, een beroep doen op de Huurcommissie. Die stelt dan zo nodig vast wat de servicekosten zijn. Zo'n verzoek aan de Huurcommissie is mogelijk tot 24 maanden na de datum waarop u de afrekening had moeten ontvangen. Bij de afrekening over 2015 kan dit dus tot 1 juli 2018, bij het boekjaar van mei of september 2015 tot mei of september 2016 tot 1 juli 2019.
Afrekening jaren te laat
Als u de afrekening van de servicekosten pas ontvangt als de termijn al is verstreken waarbinnen u een beroep op de Huurcommissie kunt doen, hoeft u niet meer bij te betalen. Dit betekent dus dat de verhuurder over de afrekening van het kalenderjaar 2016 geen nabetaling meer kan verlangen. De 'huurcommissietermijn' tot 1 juli 2019 is voorbij. Maar over het boekjaar 2016 – 2017 nog wel. De Huurcommissietermijn daarvoor 'verloopt' tenslotte pas op 1 juli 2020.

Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud