verhuiskostenvergoeding - Stichting Huurdersbelangen Zuid Limburg

      Stichting
Ga naar de inhoud

verhuiskostenvergoeding

Mijn woning wordt gesloopt. Heb ik recht op een verhuiskostenvergoeding?
Als u zelfstandige woonruimte huurt van een woningcorporatie heeft u in geval van sloop recht op een verhuiskostenvergoeding van minimaal € 6.253 (prijspeil maart 2020). Ook als u zelfstandige woonruimte huurt van een commerciële verhuurder die uw huis wil slopen, heeft u recht op deze vergoeding. Sinds juli 2010 geldt dit wettelijke minimumbedrag namelijk ook voor commerciële verhuurders. Voor die tijd was dat nog niet het geval.
Informeer naar sociaal plan
Vaak worden concrete afspraken over de verhuiskostenvergoeding en andere rechten van de huurders bij sloop overeengekomen met een huurdersorganisatie of bewonerscommissie en vastgelegd in een zogenaamd sociaal plan of statuut. Het is dus altijd verstandig om bij de huurdersvereniging of bewonerscommissie na te vragen of er zulke afspraken zijn gemaakt en hoe die eruit zien. Die gelden dan namelijk voor alle huurders die met de sloopplannen te maken krijgen.

Copyright2021@shzl
INFO
Secr: Aambosveld 3
6416CT Heerlen
Tel: 06-21605175
SHZL
Terug naar de inhoud