HR2.0

Wanneer?
Het opzetten van de nieuwe Huurdersorganisatie is gestart op 24 november 2023.

Er werd een werkconferentie gehouden in de Oranjerie te Roermond. We gaan aan de slag met de vraagstukken die er liggen en we gaan zo de basis leggen voor een nieuwe vereniging.

Wonen Limburg

De Huurdersraad van Wonen Limburg zet zich al jaren in voor de huurders van Wonen Limburg en dat wil ze de komende jaren blijven doen! We zijn daarom in 2022 gestart met een project om de huurdersparticipatie binnen Wonen Limburg op een nieuwe manier vorm te geven. Zie ook de eerdere uitgave nummer 7 van Huurdersbelang.

De doelstelling van het project is de huurdersparticipatie inclusiever, representatiever en door kwaliteitsverbetering de participatie en inspraak toekomstbestendig te maken voor de alle huurders.

Een werkgroep met afvaardigingen uit de huurdersorganisaties, heeft inspiratie gezocht en gesprekken gevoerd met huurders en besturen van de huidige huurdersorganisaties van Wonen Limburg tijdens bijeenkomsten in verschillende regio's. Door de inbreng en betrokkenheid van huurders kan de inspraak goed geregeld worden! Eén nieuwe huurdersvereniging. Met de opgehaalde inspiratie en inbreng van de huurders heeft de werkgroep een advies geformuleerd over een andere organisatievorm en deze afgelopen juli aan de Huurdersraad voorgelegd voor akkoord.

Het voorstel is een toekomstbestendige organisatie te vormen die binnen 1 nieuwe huurdersvereniging is ondergebracht waarmee participatie van alle huurders van Wonen Limburg mogelijk wordt gemaakt. Met dit akkoord kan de Huurdersraad nu aan de slag voor eén nieuwe huurdersvereniging voor alle regio's. Onder het motto "Alle huurders een Stem!" kunnen alle huurders lid kunnen worden van deze nieuwe huurdersvereniging. Zie de website voor meer informatie over het voorgestelde model van de nieuwe organisatie.

De nieuwe huurdersorganisatie gaan we opzetten samen met huurders van Wonen Limburg. Daarom is op 24 november een Werkconferentie georganiseerd in de Oranjerie in Roermond.

We gaan aan de slag met de vraagstukken die er nog liggen en leggen de basis voor de nieuwe vereniging. Voor het laatste nieuws kunt u zich aanmelden bij mara.degraaf@huurdersraad-wl.nl

Volgende fase De Huurdersraad is trots op het vele werk dat geleverd is in het kader van dit project. Dank aan de werkgroepleden en de actieve huurders voor hun inzet en betrokkenheid. We sluiten de ontwerpfase af, maar we zijn er nog niet! Help mee met de volgende stap en bouw met ons aan een toekomstbestendige vereniging!

Namens de Huurdersraad, Mara de Graaf, secretaris.
Impressie BC Regiovergadering 24 oktober