Waarom een huurdersbelangen stichting of-vereniging?

De Nederlandse wet verplicht dat verhuurders met hun huurders praten over allerlei belangrijke zaken.

home_ngo_about2
Daarbij moet u denken aan de jaarlijkse huurverhoging, de huurovereenkomst, de gang van zaken bij onderhoud en woningverbetering, sloop, nieuwbouw, leefbaarheid enz.

Samengevat dus over zaken van beleid en beheer die de woningen en de woonomgeving betreffen, waarin SHZL gelegenheid heeft op basis van gelijkwaardigheid over deze zaken te adviseren, mede invulling te geven aan de beleidsmatige en inhoudelijke voorbereiding en de uitvoering hiervan.


Woningcorporatie Wonen Limburg

De SHZL zal namens de huurders met Woningcorporatie Wonen Limburg het overleg over deze (en nog veel meer) onderwerpen voeren. Sinds 1 december 1998 is er een wet die dit overleg regelt: "de Overlegwet".